EUROPOS KOMISIJA
Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa
Turizmas, besiformuojantys sektoriai ir kūrybos pramonė
Briuselis, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Laba diena,


milžiniškas skaitmeninės ekonomikos potencialas Europoje nėra visapusiškai išnaudojamas. Yra įrodymų, kad skaitmeninės technologijos skatina ekonomikos augimą ir inovacijų taikymą, taip pat padeda kurti naujas darbo vietas bei sprendžia sparčiai didėjančio nedarbo problemą. Dėl to skaitmeninių technologijų ir interneto paslaugų stiprinimas yra vienas iš pagrindinių Europos Komisijos prioritetų.

Skaitmeninė rinka skatina ne tik daugelio Europos pramonės šakų augimą, bet ir turizmo sektoriaus vystymąsi. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti Europos šalių turizmo konkurencingumą bei pasaulio mastu sukurti novatorišką ir į piliečius orientuotą turizmo rinką.

Didelis dėmesys turi būti skirtas mažų ir vidutinių turizmo įmonių skaitmeninimo stiprinimui, kuris leis Europos turizmo industrijai klestėti šiandieniniame informacinių technologijų pasaulyje.

Kol kas yra labai mažai prieinamos informacijos apie verslo skaitmeninimą Europos turizmo sektoriuje. Negana to, nėra ir informacijos apie kliūtis su kuriomis susiduria įmonės norinčios skaitmeninti savo paslaugas.

Šiuo metu Europos Komisija atlieka tyrimą, kuris leis nustatyti mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninių technologijų ir interneto paslaugų lygį bei identifikuos kliūtis, kurias patiria šios organizacijos.

Tyrimas padės Europos Komisijai priimti suderintas strategijas, kurios leistų pašalinti esamas kliūtis.


Mes būtume dėkingi, jeigu galėtumėte skirti savo laiko ir dalyvautumėte tyrime.

Pagarbiai,

Carlo CORAZZA
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]