EURÓPAI BIZOTTSÁG
Belsőpiaci, Ipari, Vállalkozói és Kis-és középvállalati Főigazgatóság
Innováció és Korszerű Gyártás
Turizmus, Fejlődő és Kreatív Iparágak
Brüsszel, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Tisztelt Uram / Asszonyom!


A digitális gazdaságban rejlő hatalmas potenciál egyelőre kiaknázatlan Európában, miközben az új digitális lehetőségek bizonyítottan új üzleti lehetőségeket teremtenek.

Európában a digitális gazdaság által kínált növekedési kilátások ígéretesnek mutatkoznak új munkahelyek előteremtésében, és így a súlyosbodó munkanélküliségi ráták visszaszorításában, különös tekintettel a fiatal generáció körében.

A digitális technológiák és az online szolgáltatások terjedésének elősegítése az Európai Bizottság politikai prioritásai között szerepel.

Az idegenforgalmi szektor nagymértékben hozzájárul az európai gazdaság növekedéséhez, és meghatározó jelentőséggel bír az európai turizmus versenyképességének megőrzésében is. Az idegenforgalmi KKV-k digitalizációjának fejlesztése lehetővé teszi az európai idegenforgalmi ágazat növekedését a mai digitális világ keretei között.

Jelenleg nagyon kevés adat és információ áll rendelkezésre egyrészt a digitalizáció szintjéről, különösen az európai idegenforgalmi szektorban; másrészt pedig azokról az akadályokról, amelyek meggátolják az európai idegenforgalmi vállalatokat digitális eszköztáruk fejlesztésében.

A fent említett tényekből kifolyólag, az Európai Bizottság megbízást adott ki egy kutatási projekt elindítására, hogy megvizsgálja az európai idegenforgalmi KKV-k digitalizációs szintjét, és azokat az akadályokat, amelyekkel e vállaltok szembesülnek.

Nagyra értékelnénk, ha részt tudna venni a kutatási projekt megvalósításában, és idejével és tapasztalatával hozzájárulna a projekt sikerességéhez.


Részvételi szándékát előre is köszönöm.

Tisztelettel,

Carlo CORAZZA
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]