EUROPSKA KOMISIJA
Opća uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike
Inovacije i napredna proizvodnja
Turizam, industrije u nastajanju i kreativne industrije
Bruxelles, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Poštovani/a,


Značajan potencijal digitalne ekonomije nedovoljno je iskorišten u Europi. Postoje dokazi da nove digitalne prilike stvaraju nove poslovne prilike.

Izgledi za rast koje nudi digitalna ekonomija u Europi obećavajući su i u pogledu pružanja rješenja za rastuće stope nezaposlenosti te stvaranje novih prilika za zapošljavanje, posebice mladih ljudi.

Poboljšanje korištenja digitalnih tehnologija i online usluga jedan je od prioriteta politika Europske komisije.

Turizam značajno doprinosi europskoj ekonomiji te je stoga nužno osigurati konkurentnost turizma Europske unije. Poboljšanje digitalizacije malih i srednjih poduzeća u turizmu omogućit će europskoj turističkoj industriji uspješno napredovanje u današnjem digitalnom svijetu.

Trenutno je dostupno vrlo malo podataka i informacija o stupnju digitalizacije u turističkom sektoru na razini Europske unije, kao i o preprekama koje sprečavaju turistička poduzeća u EU u boljem korištenju digitalnih alata u poslovanju.

Obzirom na navedeno stanje, Europska komisija pokrenula je istraživanje sa svrhom utvrđivanja stupnja digitalizacije europskih malih i srednjih poduzeća u turizmu i prepreka s kojima se susreću u poslovanju.

Stoga bismo cijenili Vaše sudjelovanje i doprinos ovom istraživanju svojim vremenom i iskustvom.


Unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju.

S poštovanjem,

Carlo CORAZZA
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]