EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Bruxelles, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Kære virksomhed,


Den digitale økonomis enorme vækstpotentiale udnyttes ikke i tilstrækkelig grad i Europa. Dette på trods af de ellers klare beviser på, at digitale teknologier skaber mange nye forretningsmuligheder.

De digitale vækstmuligheder er desuden lovende i forhold til at imødegå Europas alt for høje arbejdsløshedsrater og skabe nye jobs og muligheder – særligt for unge og nyuddannede.

At fremme brugen af digitale teknologier og online-services er blandt EU Kommissionens politiske prioriteter.

Turismesektoren er en af de vigtigste sektorer i den Europæiske økonomi, og en konkurrencedygtig turismeindustri er derfor i sig selv afgørende for Europa. At fremme digitaliseringen af Europas mange små- og mellemstore turismevirksomheder vil gøre det muligt for dem at trives i den nye digitale verden.

Der er dog i dag kun meget begrænset viden om graden af digitalisering inden for turismesektoren på EU-niveau samt om sektorens og virksomhedernes barrierer i forhold til at øge og forbedre deres brug af digitale løsninger.

På denne baggrund har EU Kommissionen igangsat en undersøgelse, der skal kortlægge graden af digitalisering blandt små- og mellemstore turismevirksomheder i Europa samt de barriere som virksomhederne møder.

Vi vil derfor sætte stor pris på, hvis du vil bidrage med dine erfaringer og bruge lidt af din tid på at deltage i undersøgeslen.


På forhånd tak,

Med venlig hilsen,

Carlo CORAZZA
[e-signed]
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Innovation and Advanced Manufacturing
Tourism, Emerging and Creative Industries
Brussels, 07/03/2016
GROW F4 (2016) 1324546
Dear Sir / Madam,


The huge potential of the digital economy is underexploited in Europe. There is evidence that new digital opportunities create new business opportunities.

The growth prospects offered by the digital economy in Europe are promising also in terms of providing solutions for the soaring rates of unemployment and creating new job opportunities, particularly for young people.

Enhancing the use of digital technologies and online services is among the European Commission's policy priorities.

Tourism is one of the key contributors to the European economy and as such is critical to ensure the competitiveness of EU tourism. Enhancing digitalisation of tourism SMEs will enable the European tourism industry to thrive in today’s digital world.

Currently, there is very little data and information available on the level of digitalization specifically in the tourism sector at EU level as well as on the obstacles preventing EU tourism businesses to improve their use of digital tools.

In view of this, the European Commission has commissioned a research project to determine the level of digitalisation of European tourism SMEs and the barriers these organisations are facing.

In this regard, we would appreciate if you could contribute with your time and experience by participating in this research.


Thank you in advance for your participation.

Kind regards,

Carlo CORAZZA
[e-signed]